Hakkımızda

Çalışma Alanlarımız
 • İş Kazası Avukatı
 • Trafik Kazası Avukatı
 • Kıdem Tazminatı Avukatı
 • İşe İade Davaları Avukatı
 • Boşanma Davası Avukatı
 • Doktor Davası Avukatı
 • Vergi Davası Avukatı
 • Tahliye Davası Avukatı
 • Kentsel Dönüşüm Avukatı
 • Gayrimenkul Avukatı

Hakkımızda

1977 yılında Karaman’da doğdu  , Marmara üniversitesi hukuk fakültesinden mezun oldu  , 12 yılı aşkın süredir faal olarak avukatlık yapmaktadır . 6 avukat arkadaşı ile birlikte Kozyatağın’da bulunan bürosunda  profesyonel avukatlık hizmeti vermektedir.

Avukat Şamil Arslan

Avukat Şamil Arslan

 

Çalışma Alanlarımız

 • İş Hukuku
  Kıdem İhbar Tazminatı Davaları
  Fazla Mesai Ve Alacak Davaları
  İşe İade Davaları
  Hizmet tespiti davaları
  İş Kazası Davaları
  Tazminat Hukuku
  Maddi-Manevi Tazminat Davaları
  Ölüme Bağlı Tazminat Davaları
  Bedensel (Cismani) Zarar Davaları
  Trafik Kazalarından Doğan Tazminat Davaları
  Tedaviden doğan tazminat davaları
  Doktor hatasından doğan tazminat davaları
  Kamulaştırma davaları
  Kamulaştırmasız el atma davaları
  Ecri misil (haksız işgal) davaları
  Men-i müdahale davaları
  Ortaklığın giderilmesi davaları (izale-i şüyu davaları)
  Gayrimenkul davaları
  Tapu iptali ve tescil davaları
  Miras muvazaası davaları
  Kiraya tahliye davaları
  Aile Hukuk
  Boşanma Davaları
  Nafaka Davaları
  Vasi Tayini Davaları
  Ad-soyad değiştirme davaları
  İdari Davalar
  İdari İşlemlerin İptali Davaları
  Vergi Davaları
  Vergi Cezalarının İptali Davaları
  Vergi Dairelerinin İşlemlerinin İptali Davaları